God start på 2012 for aksjefond

2012 har startet meget godt for de som sparer i aksjefond. Flere aksjefond, som blant annet DnB SMB er opp over 20% til nå i år. Det virker for mange som optimismen er tilbake i aksjemarkedet etter at gjeldskrisen dominerte det økonomiske nyhetsbildet ifjor. Nå skal det tydeligvis kjøpes og ikke selges.

Aktiviteten blant de som sparer i fond har også økt. Det kjøpes ca. like mye aksjefond som ifjor, men samtidig har det stilnet blant de som selger sine fond. Dette melder Skandiabanken til Hegnar.no. Tallene deres viser også at to av tre fondskunder nå har en spareavtale med banken.m

Optimismen som vi er vant til er tydeligvis tilbake i aksjemarkedet og vi i Aksjefond.no tror dette kan være et gunstig tidspunkt å kjøpe aksjefond nå. De fleste makroøkonomer er positive til markedet, og vi har hørt lite til gjeldskrisen i sør-europa de siste månedene.

Det er uansett viktig å huske på hva som skjedde i 2008 etter Bear Sterns-kollapsen i mars 2008. Da gikk markedet fort oppover før Lehman Brothers plutselig introduserte den virkelige finanskrisen. Spørsmålet er om vi ennå har vært gjennom den virkelige europeiske gjeldskrisen?

Vi tror at det er større sjangse for oppgang enn nedgang i aksjemarkedet nå. Historien har vist at det over tid også vil lønne seg å kjøpe fond uansett hvordan du timer markedet.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.