Opsjoner

Opsjoner er et finansielt instrument som kun bør benyttes av profesjonelle investorer. Hvis du ønsker å spare i aksjer eller aksjefond så er ikke dette et verktøy for deg.

En opsjon er en rett, men ikke en plikt, til å kjøpe eller selge en underliggende verdi (aksje, råvare, etc.) til en allerede fastsatt pris. Man har som regel to forskjellige opsjoner, nemlig kjøpsopsjon (call) og salgsopsjon (put).

Opsjoner handles som vanlig gjennom en klassisk megler.

Sammen med andre finansielle instrumenter som forwards og futures, så inngår opsjoner i gruppen som kalles finansielle derivater.

I tillegg til vanlige opsjoner har du også noe som kalles binære opsjoner. Dette er et mer risikofylt produkt hvor du kun har to utfall. Du satser da på om et underliggende produkt går opp eller ned innen en kort tidsperiode.