Obligasjonsfond

Et obligasjonsfond fungerer på samme måte som et aksjefond, bortsett fra at de investerer i ulike obligasjoner, og ikke aksjer. Obligasjoner er lån som kan gis til firmaer til en bestemt kupongrente og løpetid. Obligasjoner kan stige og øke i verdi akkurat som aksjer. Generelt sett kan man si at jo høyere sjansen er for at låntaker betaler lånet, jo lavere er kupongrenta, og motsatt.

Det finnes hovedsakelig to ulike typer obligasjonsfond; fond som satser på statsobligasjoner og lavrisiko-obligasjoner, og fond som satser på high-yield obligasjoner eller “junk-bonds” som de også kalles. High-yield obligasjonsfond satser hovedsakelig på obligasjoner med en kupongrente på 6-15 prosent.

Det finnes alltid en risiko for at låntakere ikke klarer å betale lånet. Det regner de fleste forvalterne som driver innen high-yield faktisk med at vil skje med noen av obligasjonene de har investert i, og har dermed tatt høyde for den risikoen.

Vi i Aksjefond.no anbefaler at du satser på high-yield obligasjonsfond, da sjansen for noe særlig avkastning er liten i statsobligasjoner for eksempel. Ta en titt på Nordea High Yield.