Storebrand Mener De Og Resten Av Fondsbransjen Må Bli Bedre

storebrand staffan hansen
Storebrand Asset Management har ansatt Staffan Hansen til å lede deres satsing på norske fondskunder. Mannen med erfaring fra Sverige og Finland har klare ønsker om grepene han vil ta for å hjelpe Storebrand til å ta større markedsandeler. Dette melder Finansavisen.

Hansen mener det er et problem at bransjen idag tilbyr for mange fond uten at det ligger en klar strategi og dyktige nok personer bak hver enkelt fond. Derfor vil han trimme listen med fond Storebrand tilbyr gjennom å fjerne og sammenslå deres fondsportefølje.

Et annet problem bransjen sliter med er hvordan de når privatkunder. Derfor vil han i større grad benytte distributører som nettmeglere og andre tilbydere. Samtidig vil de øke fokuset på mersalg til allerede eksisterende pensjonskunder.

Han vil også minske forvaltningskostnadene ettersom han mener de idag er for høye. Forvaltningsgebyret til “Storebrand Global Verdi” har allerede blitt halvert.

This entry was posted in fondsnyheter. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.