Nordmenn Øker Pengeplassering og Avkastning I Fond I 2013

Hvis du sparte i fond i 2013 så hadde du mest sannsynlig et veldig godt år. Til sammen tjente nordmenn 33 milliarder kroner på å ha sine penger plassert i fond i fjor. Samtidig økte pengene nordmenn satt inn i fond til rekordhøye nivåer. Dette melder VFF som er en forkortelse for Verdipapirfondenes Forening.

Det er også tegn på at nordmenn ikke har latt seg skremme av tidligere børsfall og finanskriser. Nå har vi faktisk 50 milliarder kroner mer i aksjefond og kombinasjonsfond enn vi hadde før finanskrisen startet i 2008.

De gode tidene i verdens aksjemarkeder har tydeligvis gitt grobunn for en positiv forventing blant norske fondssparere. Kan 2014 bli et bedre år enn 2013?

This entry was posted in fondsnyheter. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.