Storebrand Mener De Og Resten Av Fondsbransjen Må Bli Bedre

storebrand staffan hansen
Storebrand Asset Management har ansatt Staffan Hansen til å lede deres satsing på norske fondskunder. Mannen med erfaring fra Sverige og Finland har klare ønsker om grepene han vil ta for å hjelpe Storebrand til å ta større markedsandeler. Dette melder Finansavisen.

Hansen mener det er et problem at bransjen idag tilbyr for mange fond uten at det ligger en klar strategi og dyktige nok personer bak hver enkelt fond. Derfor vil han trimme listen med fond Storebrand tilbyr gjennom å fjerne og sammenslå deres fondsportefølje.

Et annet problem bransjen sliter med er hvordan de når privatkunder. Derfor vil han i større grad benytte distributører som nettmeglere og andre tilbydere. Samtidig vil de øke fokuset på mersalg til allerede eksisterende pensjonskunder.

Han vil også minske forvaltningskostnadene ettersom han mener de idag er for høye. Forvaltningsgebyret til “Storebrand Global Verdi” har allerede blitt halvert.

Posted in fondsnyheter | Comments closed

Nordmenn Øker Pengeplassering og Avkastning I Fond I 2013

Hvis du sparte i fond i 2013 så hadde du mest sannsynlig et veldig godt år. Til sammen tjente nordmenn 33 milliarder kroner på å ha sine penger plassert i fond i fjor. Samtidig økte pengene nordmenn satt inn i fond til rekordhøye nivåer. Dette melder VFF som er en forkortelse for Verdipapirfondenes Forening.

Det er også tegn på at nordmenn ikke har latt seg skremme av tidligere børsfall og finanskriser. Nå har vi faktisk 50 milliarder kroner mer i aksjefond og kombinasjonsfond enn vi hadde før finanskrisen startet i 2008.

De gode tidene i verdens aksjemarkeder har tydeligvis gitt grobunn for en positiv forventing blant norske fondssparere. Kan 2014 bli et bedre år enn 2013?

Posted in fondsnyheter | Comments closed

God start på 2012 for aksjefond

2012 har startet meget godt for de som sparer i aksjefond. Flere aksjefond, som blant annet DnB SMB er opp over 20% til nå i år. Det virker for mange som optimismen er tilbake i aksjemarkedet etter at gjeldskrisen dominerte det økonomiske nyhetsbildet ifjor. Nå skal det tydeligvis kjøpes og ikke selges.

Aktiviteten blant de som sparer i fond har også økt. Det kjøpes ca. like mye aksjefond som ifjor, men samtidig har det stilnet blant de som selger sine fond. Dette melder Skandiabanken til Hegnar.no. Tallene deres viser også at to av tre fondskunder nå har en spareavtale med banken.m

Optimismen som vi er vant til er tydeligvis tilbake i aksjemarkedet og vi i Aksjefond.no tror dette kan være et gunstig tidspunkt å kjøpe aksjefond nå. De fleste makroøkonomer er positive til markedet, og vi har hørt lite til gjeldskrisen i sør-europa de siste månedene.

Det er uansett viktig å huske på hva som skjedde i 2008 etter Bear Sterns-kollapsen i mars 2008. Da gikk markedet fort oppover før Lehman Brothers plutselig introduserte den virkelige finanskrisen. Spørsmålet er om vi ennå har vært gjennom den virkelige europeiske gjeldskrisen?

Vi tror at det er større sjangse for oppgang enn nedgang i aksjemarkedet nå. Historien har vist at det over tid også vil lønne seg å kjøpe fond uansett hvordan du timer markedet.

Posted in Uncategorized | Comments closed