Studenten

Som ung student bør du ta mer risiko i dine aksjefond enn det for eksempel pensjonister kan ta. Dette fordi du kan tenke mer langsiktig i din sparing og dermed tåle svingningene i aksjemarkedet over tid.

Vi anbefaler en fordeling på 25% norsk aksjefond, 25% bransjefond, 25% regionfond og 25% globalt aksjefond i din portefølje. Ettersom du har et veldig langsiktig mål med din fondssparing anbefaler vi deg å ikke investere i rentefond da du heller bør søke høyere avkastning i aksjefond. Denne modellenen innebærer høyest risiko av alle våre anbefalte fondsporteføljer, men du vil med høy sannsynlighet belønnes med god avkastning.

Anbefalt fondsportefølje Student

25% Delphi Norge
25% DnB Nordic Technology
25% Odin Offshore
25% Odin Global