Småbarnsforeldre

Som foreldre får man en ekstra grunn til å minske risikoen i sparingen – nemlig et økonomisk ansvar for barn. Aksjefond.no anbefaler at du har 30% av din portefølje i trygge rentefond, 30% i globalt aksjefond, 20% i regionfond, 10% i norsk fond og de resterende 10% i bransjefond.

Aksjefond.no anbefalt fondsportefølje – Småbarnsforeldre

30% Odin Global
20% Delphi Europa
10% Odin Norge
10% DnB Nordic Technology
30% Holberg Likviditet (rentefond)