Pensjonisten

Det er absolutt ikke for sent å begynne med sparing i aksjefond når pensjonisttilværelsen starter. Du bør derimot forsøke å minimere risikoen i aksjemarkedet, og da gi avkall på noe eventuell avkastning. Aksjefond.no anbefaler derfor en konservativ fondsportefølje med 25% globale aksjer, 25% regionfond og 50% rentefond.

Anbefalt fondsportefølje Pensjonist

25% DnB Global Indeks
25% Delphi Europa
20% Handelsbanken Obligasjon (rentefond)
20% Pareto Kreditt (rentefond)
10% Holberg Likviditet (rentefond)