Nyetablert

Som nyetablert har du et langsiktig utgangspunkt og du ønsker å søke risiko i din aksjefondsportefølje. Samtidig har du kanskje dyr husleie, eller til og med investert i egen bolig. Dette er finansielle forpliktelser som gjør at vi minimerer risikoen din noe ved å la 10% stå i et trygt rentefond. Aksjefond.no anbefaler 30% globalt aksjefond, 30% regionfond, 20% norsk aksjefond, 10% bransjefond og 10% rentefond.

Anbefalt fondsportefølje Nyetablert

30% Delphi Verden
30% Delphi Europa
20% Storebrand Vekst
10% DnB Navigator
10% KLP Obligasjon 1